กองทุนรวมผสมคืออะไร

วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับกองทุนผสม เพื่อใช้เป็นแนวทางการเลือกลงทุนครับ

กองทุนผสมคือกองทุนที่ลงทุนผสมผสานระหว่าง หุ้นและตราสารหนี้ โดยอาจแบ่งเป็น

  • กองทุนที่มีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจน เช่น หุ้น 70/ตราสารหนี้ 30 หรือ หุ้นไม่เกิน 65% เป็นต้น
  • กองทุนที่ไม่มีการกำหนดสัดส่วน (Flexible) กองทุนแบบนี้สามารถถือหุ้นได้ตั้งแต่ 0-100% ตามแต่สถานการณ์เลย

สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจน นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ง่าย ว่าเหมาะสมกับการลงทุนของเราหรือไม่ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่เจ้ากองทุนแบบ Flexible ที่ไม่กำหนดสัดส่วนนี่สิ เราจะดูอย่างไรดี? เพราะบางครั้งกองทุนก็ออกตัวแบบกว้างๆไว้ก่อน!! แต่เอาเข้าจริงๆสัดส่วนก็ดูจะคงที่ไม่ได้แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์เลย คือไม่ได้สุดขั้ว เดี๋ยวหุ้น 0% เดี๋ยวหุ้น 100% ดังนั้นเรามาดูวิธีทีพิจารณากองทุนแบบ Flexible ที่ไม่กำหนดสัดส่วนชัดเจนกัน เราสามารถพิจารณาสไตล์การลงทุนของเขาได้ดังนี้

  • Allocation Type ถ้าเขาระบุในหนังสือชี้ชวนว่า Conservative Allocation โดยมากลงหุ้นไม่เกิน 25-30% ถ้าเป็น Moderate Allocation จะลงหุ้นประมาณ 50-65% และถ้าเป็น Aggressive Allocation จะลงหุ้นถึง 70-80% เลย
  • Benchmark เรายังสามารถดูได้จาก Benchmark หรือดัชนีชี้วัดผลงานกองทุนได้ด้วย เพราะหากเขาตั้งเป้า Benchmark เป็นอะไร เขาก็จะลงทุนให้สอดคล้องไปกับดัชนีนั้นๆและพยายามให้ชนะดัชนีในกรณีที่เป็น Active หรือพยายามให้เท่ากับดัชนีถ้าเป็น Passive ยกตัวอย่างเช่น Benchmark ด้วย SET 50% และ Thai Bond 50% สัดส่วนการลงทุนจริงก็จะประมาณนี้ด้วย เป็นต้น ในกรณีที่ไม่มีการระบุ Benchmark นั่นแปลว่ากองทุนนั้นเป็นแบบ Flexible จริงๆ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

ปล. กองทุนที่มีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจน ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องลงทุนในสัดส่วนนั้นเป๊ะๆเสมอไป เขาหมายถึงโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีนะครับ ^^

ปล. นอกจากนี้ยังมีกองทุนประเภทผสมสำหรับคนเตรียมเกษียณด้วยนะ ที่จะปรับลดสัดส่วนหุ้นลงให้ตามระยะเวลา แปลว่าเราเลือกกองทุนตามอายุของเรา และเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละปีๆ เขาก็จะปรับลดสัดส่วนหุ้นลงให้เอง ตามความเสี่ยงของเราที่รับได้น้อยลงๆ (แก่ขึ้นไง ^^)