มุมมองกองทุน ^__^

รายสัปดาห์

จาก TMBAM

https://www.tmbam.com/home/th/market-sense.php?c=24

จาก LH Fund

https://www.lhfund.co.th/upload/weekly_new_th.pdf

จาก Phillip Fund Supermart

http://www.fundsupermart.in.th/research.aspx?cat_id=8

จาก ONEAM

https://www.one-asset.com/?page_id=723

จาก KTAM

https://www.ktam.co.th/asset-allocation.aspx?lang=th

จาก SCBAM

https://www.scbam.com/th/knowledge/fundknight

รายปักษ์ (ทุกสองสัปดาห์)

จาก Thanachart Fund

http://thanachartfund.com/TFUNDWEBV4/infonews/infonews_biweekly.aspx

รายเดือน

จาก Tisco Wealth (มุมขวาล่าง)

https://www.tisco.co.th/th/wealth/wealth.html

จาก TMBAM

https://www.tmbam.com/home/th/market-sense.php?c=25

จาก UOBAM

http://www.uobam.co.th/th/research

จาก MFC

http://www.mfcfund.com/Web/BeforeInvesting(thth)/FundManagerTalk(thth)/MFCWealthJournal(thth).aspx

จาก BBLAM

http://www.bblam.co.th/PR/new/monthlyeconomicreveiw.html

จาก Asset Plus

http://www.assetfund.co.th/home/investment-perspective.aspx

จาก Krungsri Asset

https://www.krungsriasset.com/th/Market-View/Monthly-Market-View.html

จาก Aberdeen

http://www.aberdeen-asset.co.th/aam.nsf/ThailandThai/investorsmarketreports

รายไตรมาส

จาก Asia Bond Monitor (ADB) – ตราสารหนี้

https://asianbondsonline.adb.org/regional/abm.php

** ขอขอบคุณทุกบลจ.ครับ /|\

ปูลู ชอบเจ้าไหนก็ตามเจ้านั้นนะครับ อ่านทุกเจ้าระวังสับสนนะขอบอก ^^