ถัวหุ้นกันเถอะ


ต้นทุนเดิม
ราคาเฉลี่ย:
จำนวนหุ้น:
ซื้อเพิ่ม
ราคาที่จะซื้อ:
จำนวนหุ้น:

**สรุป**
ราคาเฉลี่ยใหม่ =
ต้นทุนรวม =

 

“ใจพร้อม เงินพร้อม เราถัวได้”