ถัวหุ้นกันเถอะ

ต้นทุนเดิม ราคาเฉลี่ย: จำนวนหุ้น: ซื้อเพิ่ม ราคาที่จะซื้อ: จำนวนหุ้น: **สรุป** ราคาเฉลี่ยใหม่ = ต้นทุนรวม =   “ใจพร้อม เงินพร้อม เราถัวได้”  

Read more