การออม, การลงทุน, Asset Allocation อย่าสับสน

สวีดัดครับทุกท่าน วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงกองทุนอะไร แต่มาบ่นเรื่องเดิมๆอีกเช่นเคย แต่ว่าจะบ่นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น 🙂 นั่นก็คือเรื่องของการออมเงิน การนำเงินไปลงทุน การทำ Asset Allocation ซึ่งหลายคนมักจะแบ่งหน้าที่กันไม่ขาด แล้วสุดท้ายก็สับสนกับตัวเอง งั้นตามมา มาดูว่าผมแบ่งหน้าที่มันยังไงครับ ก่อนอื่นนะ เราต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับมั่งคั่งออกจากกันก่อน การออมเงินคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เรามีเงินเหลือจากรายได้ประจำเราก็เก็บออม ดังนั้นการออมเงินจึงไม่ควรจะขาดทุนได้!!! เงินต้นไม่ควรหาย

Read more