จัดพอร์ตสำเร็จรูปกันดีกว่า

วันนี้นึกพอร์ตสำเร็จรูปได้รูปแบบหนึ่ง เผื่อใครมือใหม่หรือยังไม่มีไอเดีย ก็สามารถลอกและนำไปดัดแปลงใช้ได้เลยครับ โดยที่พอร์ตที่จะแนะนำวันนี้จะจัดเริ่มต้นแบบเสี่ยงปานกลางและเน้น Passive Income ในระยะยาวอีกด้วย แถมสามารถปรุงแต่งเพิ่มเติมตามไลฟ์สไตล์ของท่านได้ง่ายๆอีก (โม้ไปนั่น) มามา ตามผมมา เริ่มต้นเราจะจัดพอร์ตด้วยสินทรัพย์สี่ชนิดด้วยกันคือ ตราสารหนี้ไทย กอง Reit (สินทรัพย์ทางเลือก) หุ้นไทย หุ้นนอก โดยเราจะลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้เท่าๆกัน ก็ตกอย่างละ

Read more