KF-MINCOME กองทุนแบบ Global Multi-Asset Income

ช่วงนี้มีกองทุนออกใหม่ซึ่งรับกับกระแสการลงทุนของโลกที่ผันผวน (หรือคาดว่าจะ) มากขึ้น กองทุนประเภทที่ว่าก็คือกองทุนประเภท Global Multi-Asset Income นั่นเอง กองทุนประเภทนี้พยายามกระจายการลงทุนให้หลากหลายสินทรัพย์และภูมิภาคและยังเน้นสร้างกระแสเงินสดอีกด้วย วันนี้จึงจะพาไปดูกองทุนประเภทนี้ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ว่าน่าสนใจหรือไม่ครับ กองทุนที่จะดูกันในวันนี้ก็คือ กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) ชื่อจะยาวไปไหนครับเนี่ย -.- กองนี้เป็น Feeder Fund ลงทุนในกองแม่ชื่อ Fidelity Funds

Read more