LHGMA กองทุน Multi-Asset ทางเลือกในยามผันผวน

สวัสดีวันอาทิตย์ครับ ช่วงนี้ตลาดโลกผันผวนหนักมาก การลงทุนทำได้ลำบากมากเหลือเกิน จะลงหุ้นก็เหมือนรถไฟเหาะตีลังกา จะลงตราสารหนี้ระยะยาวก็กลัวจะขาดทุนจากเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น จะลงตราสารหนี้สั้นดอกผลก็น้อยเหลือเกิน จะลงกอง Reit ก็แพ้ทางดอกเบี้ยอีก ครั้นจะไม่ลงทุนก็กลัวเสียโอกาส ผมเองก็นำเสนอแทบทุกครั้งว่าให้ทำ Asset Allocation ซึ่งมันจะช่วยลดความผันผวนและความเสี่ยงลงได้ แต่หลายๆท่านก็คงปฏิบัติกันได้ลำบาก ยิ่งการทำ Asset Rebalancing ด้วยแล้ว เชื่อว่าไม่ค่อยจะได้ทำกัน

Read more