รวบรวมกองทุน Income ไทย

ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดจากการฝากเงิน พันธบัตร หรือกองตราสารหนี้อาจรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอ ครั้นจะให้ลงทุนในหุ้นก็อาจมีความรู้และข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือรับความเสี่ยงได้ต่ำกว่าที่จะไปลงทุน กองทุนประเภทอินคัมจึงมีความโดดเด่นขึ้นมาทันที เพราะตอบโจทย์คนที่ต้องการการลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอคล้ายพันธบัตรและมีความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงจนเกินไปนัก วันนี้แอดมึนจึงรวบรวมกองทุนอินคัมของไทยมาให้ไว้เป็นทางเลือกกันครับ กองทุนอินคัมคืออะไร? หลายคนอาจสงสัย กองทุนอินคัมก็คือกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ ชนะอัตราดอกเบี้ยและดีกว่าการลงทุนพันธบัตร ประมาณนั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่ลงทุนส่วนมากก็หนีไม่พ้น พันธบัตร หุ้นกู้ กองอสังหา กอง Reits

Read more